SUYUNUZDAKİ KİREÇTEN KORKMAYIN!

Kaynatıldığında suda oluşan tortuların asıl nedeni...

Su kaynatıldığı zaman oluşan tortuların zararlı olduğunu düşünür ve kullandığımız suyu değiştiririz. "Suda oluşan tortular ve kireç aslında suyun zengin mineralli olduğunun göstergesidir" diyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle, suda oluşan tortularının nedenlerini anlatıyor.

Kaynama sırasında ortaya çıkan ve kaynama kaplarının dibinde biriken kireç ve tortu aslında günlük kullandığınız damacana veya pet sularının sağlıklı ve zengin mineralli yapısının bir göstergesi. Suya sertliğini veren bu maddeler aslında suyun doğal yapısıyla ilgili ipuçları veriyor.

Su Kaynatıldığında Neden Tortu Oluşur?

Yüksek mineralli doğal suların kaynatılması sırasında meydana gelen kireç ve tortu oluşumlarının olumsuz bir özellik olarak sorgulanıyor, oysa bunların yüksek mineralli doğal sulara sertliğini veren ve kaynatma sırasında oluşan, suda çözünmeyen kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat bileşikleridir. En genel adıyla kireç olarak bilinen bu maddenin düşünülen zararının aksine, içilen sudaki mineral zenginliğinin ve sağlığın bir göstergesi. İçtiğinizin suyun mineral yapısını üzerindeki etiketi okuyarak kolayca öğrenebilirsiniz.

Sert ve Doğal Mineralli Sular Sağlığa Yararlı mı?

Sert, yani çok düşük mineralli olmayan doğal mineralli su ısıtıldığı veya kaynatıldığı zaman ana maddesi suda çözünmeyen kalsiyum karbonat, yani kireç olan tortu oluşur. Konulduğu kap, çaydanlık veya tencere diplerinde çöker. Burada gerçekleşen kimyasal süreç, suyun sertliğini oluşturan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının ısıtma veya kaynatma sırasında, esası kalsiyum karbonat tuzu olan tortu oluşturarak dibe çökmesi ve halk arasında da kireç diye bilinen sert çökeltiler oluşturmasıdır.

Sert suların ve doğal mineralli suların son yıllarda bilimsel olarak kanıtlanan ve giderek daha iyi anlaşılan, insan sağlığı üzerindeki bir dizi olumlu etkileri de aslında içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarına yani suya sertliğini veren maddelere bağlıdır.

Yazının tamamı: #

http://www.hurriyetaile.com/ebeveyn/saglik/suyunuzdaki-kirecten-korkmayin_4569.html

TDS = Total Dissolved Solids

GENEL AÇIKLAMA
Toplam çözünmüş katılar (TDS), inorganik tuzları tanımlamak için kullanılan ve küçük
sudaki çözeltide bulunan organik madde miktarlarını belirtir.

Temel bileşenler genellikle kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum katyonları ve karbonat, hidrojenkarbonat,klorür, sülfat ve nitrat anyonlarıdır.

TDS hormon, radyo aktive, fungizid, bakteri, virus gibi degerleri göstermez ve su kalitesini belirleyen bir etken degildir.

Suda çözünmüş katıların varlığı tadı etkileyebilir ( 1 ).

Munzur Su tadı mükemmeldir.

 

WHO İçme suyu lezzet kategorileri:

TDS seviyesine göre tadım sınıflandırılmasında şu şekilde derecelendirilmiştir:

mükemmel, daha az 300 mg / litreden (Munzur Su 145 mg/l)

iyi, 300 ila 600 mg / litre arasında;

adil, 600 ile 900 mg / litre arasında;
zayıf, 900 ila 1200 mg / litre;

ve kabul edilemez, 1200 mg / litreden fazla ( 1 ).

Su son derece düşük TDS konsantrasyonları, düz olması nedeniyle kabul edilemez,
tatsız tat.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNÜN AÇIKLAMALARINA GÖRE;

Kaynak:  WHO- Dünya SU Sağlık raporu

TDS: https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/tds.pdf