Son günlerde bazı çevrelerce, Munzur Su şirketinin “yeni kaptajlar yaptırarak ve bir çok göze suyunu bir araya toplayarak kapasitesini arttırma çalışmalarını sürdürdüğü” yönünde açıklamalar yapılmaktadır. 

Belirtilen açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup; yapılan işlem mevcut kaptajın tadilatından ibarettir. Mevcut kaptajımız 2005 yılından beri kullanılmakta olup, zamanla yıpranmış ve son olarak ilgili idarelerin kaptajda tadilat yapılması yönündeki talimatları doğrultusunda, gerekli izinler alınarak Kasım ayı başında tamamen insan gücüyle tadilat çalışmalarına başlanmıştır.

İş makinesi ile birkaç günde yapılabilecek olan bütün iş ve işlemler; gerek inancımıza gerekse de doğamıza olan saygımızdan dolayı, tamamen beden gücüyle hava koşullarının imkan verdiği ölçüde yapılmaya çalışılmaktadır.

Suyun en az olduğu bu dönemde kaptajda çalışma yapılabilmesi için içeride bulunan suyun borularla dışarı drene edilmesi zorunludur. Resimlerde görünen borular kapasite arttırımı vb işlemler için yeni döşenen borular olmayıp, drenaj için kullanılan borulardır. Şirketimizin gözelerden aldığı mevcut su miktarı da üretimimize yeter miktardadır. Kapasitemizi artırmak bir yana, hali hazırda dahi kullanma hakkımız olan  su miktarının ancak %50’si kullanılmaktadır. 

Bu yönüyle kapasite artırımına yönelik  yeni bir kaptaj yapılması  sözkonusu olmayıp  tadilatın bitmesi sonrasında da;  kaptajımız  yine tek kaptajolarak doğaya ve mevzuata uygun bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir.  

Kasım ayı başından beri kamuoyunun gözü önünde yapılan çalışmaların gizli kapaklı  yeni bir çalışma yapılıyormuş gibi gündeme getirilmesini değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Saygılarımızla 

​​​​​​​​​​Munzur Su