Yönetim Kurulumuz toplanarak Covid- 19 salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan gelişmeler ve şirketimize olan etkileri ile üretime devam edilip edilmeyeceği hususları görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda suyun temel tüketim maddesi olması ve Munzur Suyun bölgede…
Aydınlatma Beyanı Tanımlarİşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel…
Adını Munzur Nehri’nden alan Munzur Su, Gıda Güvenliği Hareketi tarafından Türkiye’deki 294 kaynak su arasından birinci seçildi. 242 ortak tarafından kurulan Munzur Su A.Ş., 2005 yılı Temmuz ayından itibaren Tunceli’nin Ovacık ilçesi Munzur Gözeleri’ndeki dolum…
Tuncelililer 4 milyon dolara şişeleme tesisi kurdu, Munzur Su’yu üretti. 10 milyon dolarlık yeni yatırım yapılacak. Şirketin Müdürü, “Yatırım Tunceli’nin psikolojisini değiştirdi” diyor 240 hemşeri birleşti, Munzur Su’yu üretti, ihracata başladı Baraj projelerine çevreci örgütlerin…
Türkiye’nin ihracatı en az illeri arasında ilk yeri alan Tunceli, sularıyla kalkınmaya ve işsizlik sorunuyla başa çıkmaya çalışıyor. Tunceli’nin en büyük işletmesi olan Munzur Su fabrikasının andından; Pertek ilçesinde de, 500 kişiye istihdam sağlayacak soda…